Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika podélní bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 

    Zemánek, Lukáš; Prnka, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
    Tento odborný článek pojednává o problematice dodržování podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje analýzu nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, související s nehodami způsobenými nedodržením ...