Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové řízení firmy 

    Hojstričová, Ivana
    Diplomová práca sa zameriava na analyzovanie marketingového riadenia firmy Diplomat Dental s.r.o. Cieľom práce je analyzovanie uplatnenia marketingového riadenia vo firme a vzhľadom na zistené skutočnosti navrhnúť riešenia, ...