Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

    Matuška, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlubokého zásobníku pro různé sypké materiály. V práci je zpracován rozbor volby typu konstrukce, návrh hlavních rozměrů a pevnostní výpočet tloušťky stěny zásobníku. Jsou zde také ...