Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh technologie součásti typu "víko" 

    Veselý, Kamil
    Bakalářská práce je vypracována na základě několikaletých zkušeností s hydraulickými válci na traktorové nástavbě pro soustřeďování dříví MA6-008. Zpracovává a předkládá návrh technologie výroby víka hydraulického válce, ...