Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik ve stavebním podniku 

    Černocký, Tomáš
    Diplomová práce pojednává o řízení rizik ve stavebním podniku. Jsou zde popsány pojmy související s danou problematikou, tj. charakteristika stavebního podniku, klasifikace rizik, vytýčení rizikových faktorů, stanovení ...