Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

    Burianová, Eva
    Diplomová práce se zabývá procesem projektového řízení, který bude řešit řízení rizik projektu ve vybrané společnosti. Pro dosažení hlavního cíle jsou využity metody projektového managementu. Podstatnou částí diplomové ...
  • Zvládání rizik při implementaci změn 

    Anca, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá zvládáním rizik při implementaci změn v konkrétní firmě se zaměřením na lidského činitele. Literární rešerše se věnuje odbornému popisu témat, která souvisí s tématem diplomové práce. Následující ...