Now showing items 1-2 of 2

  • Plánování projektu výstavby 

    Bedřich, Marek
    Bakalářská práce se zabývá plánováním projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se týkají této oblasti. V praktické části jsou řešeny časové a finanční plány na příkladu rekonstrukce Kongresového centra ve Starém ...
  • Softwarová podpora plánování projektů 

    Škorpík, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá softwarovou podporou v plánování projektů a vysvětluje základní pojmy týkající se této oblasti. V praktické části jsou řešeny časové plány ve specializovaných programech na příkladu rekonstrukce ...