Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální tachografy ve znalecké praxi 

    Zeman, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
    Zavedení digitálního tachografu sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba ...
  • Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců 

    Zeman, Petr
    Zavedení digitálního tachografu s sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba ...