Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům Mrštíkova Hustopeče, Blok B - stavebně technologický projekt 

    Ševčík, Daniel
    Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem stavby bytového domu – Blok ,,B,, v Hustopečích. Obsahem práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, návrh zařízení staveniště, strojní ...
  • Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba 

    Ševčík, Daniel
    Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé spodní stavby vinařství v Pavlově. Obsahem práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, návrh zařízení staveniště, strojní sestava, širší vztahy ...