Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a posouzení železobetonové desky v obchodním domě 

    Skoupá, Karolina
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové desky v obchodním domě. Cílem této práce bylo, navrhnou a posoudit lokálně podepřenou stropní desku na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Práce obsahuje ...
  • Zastřešení víceúčelové haly v Poděbradech 

    Houška, Daniel
    Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly v Poděbradech. V hale bude provozováno široké spektrum sportů a tomu také odpovídají půdorysné rozměry a světlá výška. ...