Now showing items 1-1 of 1

  • An Autonomous Driver of a TORCS Racing Car 

    Běhal, Lukáš
    Tato práce popisuje simulátor TORCS a optimalizační algoritmy, jenž jsou využívány při tvorbě autonomních řidičů pro tento simulátor. Hlavním cílem je navržení nového autonomního řidiče, který se bude schopen s použitím ...