Now showing items 1-2 of 2

  • Sací a výfukové potrubí motoru pro nákladní automobil 

    Koksa, David
    Diplomová práce se zabývá sestavením termodynamického modelu vznětového motoru pro nákladní automobil. Po vytvoření modelu jsou na základě simulací navrženy nové sací a výfukové potrubí. Navržené varianty potrubí jsou ...
  • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

    Šimíček, Petr
    Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...