Now showing items 1-18 of 18

 • Betonová konstrukce krytého parkoviště pro bytové domy 

  Vyhnalíková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho podlaží betonové konstrukce krytého parkoviště pro bytové domy. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ...
 • Monolitické zastropení prostoru nad jevištěm 

  Škoda, Martin
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitického železobetonového trámového stropu. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.
 • Nadzemní parkovací dům 

  Pevner, Jan
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho nadzemního podlaží monolitické betonové konstrukce a schodiště. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.
 • Návrh a posouzení lokálně podepřené desky 

  Tesař, David
  V bakalářské práci se zabývám řešením lokálně podepřené železobetonové stropní desky nad 1.NP. Pro řešení vnitřních sil je použita metoda konečných prvku. Výsledky z metody konečných prvku budou srovnány s výsledky ze ...
 • Návrh a posouzení železobetonové desky v obchodním domě 

  Skoupá, Karolina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové desky v obchodním domě. Cílem této práce bylo, navrhnou a posoudit lokálně podepřenou stropní desku na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Práce obsahuje ...
 • Návrh střešní konstrukce nad garážemi 

  Kukla, Radim
  Bakalářská práce „Návrh střešní konstrukce nad garážemi“ se zabývá návrhem a dimenzováním železobetonové střešní konstrukce, kterou tvoří spojitá křížem vyztužená deska. Deska je podepřená trámy v obou směrech. Cílem práce ...
 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Kudrna, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Během návrhu byly vhodně kombinovány idealizované ruční modely řešených ...
 • Oprava a zesílení železobetonové stropní konstrukce 

  Ehrenberger, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením opravy a zesílení stropní konstrukce porušené nadměrným průhybem. Cílem práce je navrhnout zesílení stropní konstrukce vhodnou metodou. Návrh obsahuje výpočet předpětí a odpovídajících ...
 • Patrové garáže 

  Balhar, Martin
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažních garáží. Jedná se o pětipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu. Konstrukce je vytvořena pro město Olomouc. Statický výpočet je řešen kombinací ...
 • Posouzení existující konstrukce 

  Pospíšilová, Lenka
  Cílem tohoto dokumentu je posouzení existující železobetonové skeletové konstrukce jednopodlažní haly. V této práci je postupně proveden statický výpočet a posouzení jednotlivých nosných prvků železobetonové konstrukce. ...
 • Posouzení zděných a železobetonových prvků objektu obytné budovy 

  Janča, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzení zděných a železobetonových prvků rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Návrh vybraných částí nosné konstrukce byl proveden výpočetní metodou konečných prvků a vhodnými ...
 • Rekonstrukce a přestavba RD 

  Brhel, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení železobetonových stropních konstrukcí přístavby rodinného domu nad bazénem. Ručně je provedeno posouzení na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti zjednodušenou metodou.
 • Stropní konstrukce bytového domu 

  Vyhnalíková, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku v typickém podlaží obytného domu. K řešení vnitřních sil je využito výpočetního software RFEM. Součástí práce je i ruční výpočet vnitřních sil ...
 • Vícepodlažní budova 

  Hrycík, Martin
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Konkrétně se jedná o osmipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu o rozměrech 15,4 x 54,4 metrů a výšce 29,2 metrů. Konstrukce ...
 • Vícepodlažní budova 

  Stavrovský, Jiří
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažních garáží. Jedná se o šestipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu o rozměrech 35,2 x 83,2 metrů a výšce 18,5 metrů. Statický výpočet je řešen kombinací ...
 • Výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace 

  Kucek, Martin
  Cílem této práce je výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace. V řešení bylo použito pravděpodobnostní nelineární analýzy metodou konečných prvků. Nelineární numerickou analýzu ...
 • Zastřešení víceúčelové haly v Poděbradech 

  Houška, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly v Poděbradech. V hale bude provozováno široké spektrum sportů a tomu také odpovídají půdorysné rozměry a světlá výška. ...
 • Železobetonová stropní konstrukce restaurace 

  Břeňová, Marie
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků jednoho nadzemního podlaží monolitické betonové konstrukce. Veškeré výpočty jsou provedeny v souladu s Eurokódem 2.