Now showing items 1-20 of 35

 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Hájek, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením účelové mapy v lokalitě u obce Babice nad Svitavou. Jedná se o zaměření krasových jevů, vstupů do jeskyň a daného okolí. Účelová mapa je vyhotovena v měřítku 1:500, souřadném systému ...
 • Tachymetrické zaměření okolí zámku ve Velkých Losinách 

  Belanis, Pavel
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy okolí zámku ve Velkých Losinách. Lokalita je národní kulturní památkou. První část práce se zabývá teoretickými poznatky potřebnými k pochopení problematiky tvorby účelové mapy. ...
 • Tachymetrické zaměření výukové lokality Schreberovy zahrádky v Brně 

  Tomáš, Jan
  Tématem bakalářské práce je zaměření technické mapy výukového prostoru parku Schreberovy zahrádky v Brně – Černých Polích a navržení prostor pro jednotlivé geodetické úlohy pro praktickou výuku geodézie na stavebních oborech ...
 • Tvorba účelové mapy lokality Kraví hora 

  Podolan, Patrik
  Bakalárska práca sa zaoberá získavaním dát z terénu potrebných pre vytvorenie mapy a nakoniec aj vlastnou tvorbou účelovej mapy v mierke 1:500, súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv. Práca je rozdelená na dve ...
 • Tvorba účelové mapy lokality Zelená Hora 

  Zachová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy lokality Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou. Předpokladem je, že bude mapa využita pro zachycení aktuálního stavu tohoto místa. První část práce obsahuje popis lokality, ...
 • Tvorba účelové mapy metodou RTK 

  Kováč, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy metódou RTK, nájdením vhodnej metódy pre meranie neprístupných bodov. Ide o zameranie lokality Brno – Vinohrady, v blízkom okolí Pálavského námestia. Výsledkom je účelová ...
 • Tvorba účelové mapy parku 

  Karafiát, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy parku Zahájené v Bystřici pod Hostýnem. V první části práce jsou popsány termíny a použité metody vyskytující se v této práci obecně. Druhá část je věnována postupu při ...
 • Tvorba účelové mapy v Moravském krasu 

  Soldán, Jan
  Hlavním cílem této předkládané bakalářské práce je zaměření části lokality Holštejn a vytvoření její účelové mapy. V terénu jsou změřeny prvky polohopisu, výškopisu, nadzemní znaky inženýrských sítí, terénní hrany, vstupy ...
 • Tvorba účelové mapy v Moravském krasu 

  Stolárová, Ivana
  Bakalárska práca rieši problematiku tvorby účelovej mapy v krasovom reliéfe, konkrétne v oblasti prepadania potoka Bílá voda do priestorov jaskyne Nová Rasovna. Lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti Moravského krasu. ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Hrušovská, Andrea
  Bakalárska práca sa zaoberá zameraním a tvorbou účelovej mapy v meste Nové Mesto nad Váhom, lokalita park Dominika Štubňu - Zámockého - starý židovský cintorín. Vytvorená podľa smerníc pre tvorbu účelových máp. Výsledkom ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Valachovič, Patrik
  Cieľom bakalárskej záverečnej práce je vyhotovenie účelovej mapy v mestskej časti Brno-Líšeň v mierke 1:500. Bakalárska práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku použitých metód merania. ...
 • Tvorba účelové mapy zámeckého parku Židlochovice 

  Pospíšilová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy centrální části zámeckého parku přilehlého k Zámku Židlochovice. Předpokládá se, že výsledná účelová mapa bude v budoucnu využita k dendrologickým studiím a jiným činnostem ...
 • Účelová mapa areálu hřbitova v Brankovicích 

  Žižlavská, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je zaměření areálu hřbitova v Brankovicích pro tvorbu účelové mapy, a dále půdorysů a řezů kostela. První část zahrnuje přípravné práce, volbu nejvhodnější varianty měřické sítě a měření v terénu. ...
 • Účelová mapa v Moravském krasu 

  Medvědová, Eva
  Zaměření a vyhotovení účelové mapy v lokalitách Ostrov u Macochy a Vilémovice v Moravském krasu se zaměřením na pracovní vstupy do jeskyní a krasové útvary v okolí těchto vstupů. Zaměření bylo provedeno dle českých státních ...
 • Účelová mapa zámeckého parku v Buchlovicích 

  Martináková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy zámeckého parku v Buchlovicích. Je zde popsán postup vyhotovení výsledné mapy v měřítku 1:500 ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - základní a účelové ...
 • Účelová mapa zříceniny hradu Loučky 

  Vitula, Marek
  Cílem bakalářské práce je zaměření zříceniny hradu Loučky jako součást ochrany historických památek České republiky pro potřeby Národního památkového ústavu. Výsledná účelová mapa může být v budoucnu využita především pro ...
 • Vyhotovení mapových podkladů areálu Metra v Blansku - severní část 

  Chaloupka, Roman
  Diplomová práce se zabývá tvorbou mapových podkladů severní části areálu Metra v Blansku formou vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:250. Do mapy byly připojeny popisné informace pro jednotlivé prvky. V práci je podrobně ...
 • Vyhotovení účelové mapy v okolí státního zámku v Dačicích 

  Pittauerová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy v okolí Státního zámku Dačice. Práce obsahuje informace o lokalitě, přístrojích, hlavních použitých měřických metodách a práci provedené před, v průběhu a po měření. ...
 • Zaměření a dokumentace části komunikace Cesta v Luzích (k. ú. Nuzířov) 

  Maňas, Jaroslav
  Tématem bakalářské práce je tachymetrické zaměření části cyklostezky a přilehlého potoka Lubě s připojením do referenčních systémů S-JTSK a Bpv. Pro tyto potřeby bylo nutné nejprve vybudovat pomocnou měřickou síť. To ...
 • Zaměření chaty Libušín na Pustevnách 

  Štěpánová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením účelové mapy historické chaty Libušín na Pustevnách ve stavu po ničivém požáru v březnu 2014. Součástí výstupů je polohopisný a výškopisný plán objektu včetně zákresu půdorysu sklepních ...