Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza tepelných ztrát pasivního manekýna ve větrané místnosti 

  Kodajková, Zuzana
  Táto práca sa zaoberá problematikou tvorby počítačového modelu pre CFD modelovanie prúdenia vzduchu okolo sediacej pasívnej postavy. Súčasťou práce je analýza rýchlostného, tepelného poľa a tepelných strát okolo sediacej ...
 • Compact Sensors for Evaluation the Thermal Comfort 

  Kazkaz, Mohammad
  Teplota vzduchu je nejčastěji používaná k posouzení tepelného stavu vnitřního prostředí. Avšak teplota vzduchu sama o sobě, je v mnoha případech pro toto posouzení nedostatečná. Hlavním cílem disertační práce je vyhodnotit ...
 • Ekonomické systémy chlazení budov 

  Kohút, Radovan
  Práce se zabývá systémy chlazení. Analyzuje možnosti optimalizace chladících procesů a s tím související úspory energie. V praktické aplikaci na výrobní budově, kde vzniká potřeba chlazení výrobní technologie, porovnává ...
 • Experimentální metody hodnocení jízdního komfortu 

  Roleček, Jaroslav
  Bakalářská práce se věnuje především testování vozidel z hlediska jízdního komfortu. Popisuje průběh testování a druhy zkoušek. Dále popisuje jednotlivé veličiny, které se na kvalitě jízdy podílí.
 • Jízdní komfort 

  Plánka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou jízdního komfortu vozidla. Definuje způsoby hodnocení jízdního komfortu a navrhuje veličiny vhodné pro měření komfortu. Popisuje části vozidla, které se podílí na celkovém jízdním ...
 • Konstrukce snímačů typu umělá kůže 

  Ropog, József
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou tepelného stavu prostředí pomocí snímačů typu umělá kůže. Snímač typu umělá kůže je kompaktní snímač ideální pro simulaci lidského kůže. Cílem práce je navrhnout a realizovat takové ...
 • Měření střední radiační teploty 

  Truksa, Lukáš
  Závěrečná práce je zaměřena na parametry prostředí, především na střední radiační teplotu, která představuje parametr s dobrou vypovídající schopností. V bakalářské práci se seznámíme se způsoby měření střední radiační ...
 • Mikroklima shromažďovacích prostorů 

  Janeček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitřního mikroklimatu a požadavků na něj, popisuje složky vnitřního prostředí, především pak vznik oxidu uhličitého a jeho vlastnosti. Dále se zabývá experimentálním měřením ...
 • Modelování prostředí v kabině malého dopravního letadla 

  Knapčík, Lukáš
  Diplomová práca je zameraná na modelovanie vetrania a vykurovania v kabíne malého dopravného lietadla EV-55. V prvej časti sú vysvetlené vplyvy tepelného prostredia na zdravie človeka a popísané požiadavky kladené na ...
 • Modelování tepelného sálání v budovách 

  Plášek, Josef; Šikula, Ondřej (VUT v Brně, 2012-03-03)
  Tato kniha je zaměřena na problematiku tvorby sálavé složky vnitřního prostředí budov. Popisuje fyzikální podstatu sdílení tepla sáláním, jeho působení na člověka, klasické metody návrhu tepelných zářičů a shrnuje stávající ...
 • Modely pro predikci tepelného pocitu a tepelného komfortu člověka 

  Nahácky, Marek
  Bakalárska práca je zameraná na zmapovanie doterajšieho vývoja termofyziologických modelov na predikciu tepelného pocitu a tepelného komfortu človeka v termálnom prostredí. Modely sa líšia v širokom spektre podmienok ich ...
 • Noční chlazení budov v podmínkách České Republiky 

  Šíma, Jiří
  Disertační práce se zabývá teoretickým zhodnocením potenciálu využití technik nočního chlazení v podmínkách České republiky. Zejména se zaměřuje na zhodnocení potenciálu nočního chlazení, které využívá fyzikální jev sálání ...
 • Parametry pracovního prostředí a jejich měření 

  Havlíček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá parametry pracovního prostředí a jejich měřením. Pracovnímu prostředí se v dnešní době věnuje velká pozornost, protože výrazně ovlivňuje pohodu a výkony člověka. Jeho vhodnou optimalizací ...
 • Pobytové místnosti a kvalita vzduchu 

  Valkovič, Michal
  Diplomová práca rieši kvalitu vnútorného vzduchu v hotelových izbách na základe koncentrácie oxidu uhličitého CO2. V prvej časti práce sa zaoberá vnútorným prostredím budov, kde popisuje jednotlivé druhy mikroklím. ...
 • Pokročilé metody aplikace tepelné techniky při návrhu vytápění budovy 

  Mikoláš, Petr
  Diplomová práce je rozdělená tři části. První část je teoretická věnovaná představení stavebního materiálu BETONG. Dále se věnuje tématům energetické náročnosti nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou spotřebou ...
 • Posouzení tepelné pohody v nízkoenergetickém rodinném domku s teplovzdušným vytápěním 

  Kos, Jan
  Úkolem této diplomové práce je pomocí CFD simulací vyhodnotit návrh teplovzdušného vytápěcího systému v nízkoenergetickém rodinném domku z hlediska tepelné pohody během zimního období. K řešení byl použit program CCM+, ...
 • Proudění vzduchu v kabině osobního automobilu 

  Bělka, Miloslav
  V této bakalářské práci jsou popsány způsoby přívodu vzduchu do kabiny automobilu. Přívod vzduchu do kabiny se využívá především k větrání, ale také k vytápění nebo k chlazení prostoru v automobilu. Objasněním tohoto jevu ...
 • Regulace ventilovaného sedadla automobilu s ohledem na tepelný komfort člověka 

  Matuška, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na měření ventilovaného sedadla s ohledem na tepelný komfort člověka. Popisuje a shrnuje tepelný přenos lidského těla s okolím a termoregulaci člověka. Dále zachycuje a zhodnocuje vybrané přístupy ...
 • Studie pasivního chlazení kabiny osobního automobilu 

  Viščor, Petr
  Práce je zaměřena na problematiku využití způsobů pasivního chlazení v kabině osobního automobilu. V teoretické části jsou popsány základní principy a mechanizmy přenosu tepla a je zde pojednáno o kvalitě prostředí v ...
 • Studie vlivu polohy odváděcích otvorů na kvalitu vzduchu v obytné místnosti 

  Charvát, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem polohy odváděcích výustek na kvalitu vzduchu. Podkladem pro tuto studii je obytná místnost v experimentálním domě, v němž se zkoumá jeden ze způsobů hybridního větrání. Stěžejním bodem práce ...