Now showing items 1-3 of 3

 • Funkční zkouška tepelného spínače pro prostředí planety Mars 

  Mašek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá studiem projektu tepelného spínače a dosažených výsledků. Zaměřuje se především na vývoj zařízení pro zkoušení tepelného spínače v podmínkách odpovídající prostředí planety Marsu. První část práce ...
 • Návrh a ověření funkce nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopu 

  Pola, Tomáš
  Práce se zabývá experimentálním ověřením navržených nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopu, který pracuje za proměnných teplot 20 K až 700 K, a jejich optmalizací na základě výsledků měření. Je ověřena zejména ...
 • Tepelný odpor v kontaktu těles za vysokých teplot 

  Kvapil, Jiří
  V poslední době se v průmyslu stále častěji používají numerické simulace k optimalizaci výrobních procesů. Tyto numerické simulace ale potřebují velké množství vstupních parametrů a některé z těchto parametrů nejsou dosud ...