Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace parametrů plazmového řezání. 

    Vacula, Jakub
    VACULA Jakub: Optimalizace parametrů plazmového řezání. Diplomová práce prezenčního studia magisterského programu – Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie. Akademický rok 2008 / 2009. Fakulta strojního inženýrství ...
  • Optimalizace výroby výstupního hrdla turbíny 

    Netopil, Lubomír
    Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu svařování výstupního hrdla parní turbíny, kde se využívá svařování obalovanou elektrodou metoda 111, která se hojně vyskytuje při výrobě energetických zařízení. ...