Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza dvouhřídelové spalovací turbiny se sériově a paralelně řazenými turbinami 

  Minář, Luděk
  Diplomová práce se zabývá analýzou charakteristických bodů oběhu dvouhřídelové spalovací turbíny pro dva různé koncepty uspořádání turbín. V rámci práce je sestaven výpočtový model pro sériové a paralelní řazení turbín. ...
 • Ideální oběhy plynových turbín 

  Bobčík, Marek
  Obsahem této práce je popis základní charakteristiky různých ideálních oběhů plynových turbín. Postupně jsou odvozeny základní vzorce, pomocí nichž je získán výsledný vztah pro výpočet termické účinnosti. Poté je porovnávána ...
 • Ideální oběhy přeplňovaných spalovacích motorů 

  Hrubý, Jakub
  Cílem práce je popis různých druhů přeplňování jako jedné z nejdostupnějších metod zvyšování výkonu a účinnosti spotřeby paliva atmosférických motorů současnosti. Hlavním aspektem je termodynamická stránka daného tématu, ...
 • Ideální oběhy spalovacích motorů 

  Polívka, Radek
  V průběhu vývoje automobilů se jasně vyčlenily dva základní typy spalovacích motorů: zážehové (benzínové motory) a vznětové (naftové motory). Cílem práce je provést komplexní analýzu ideálních cyklů těchto motorů (grafické ...
 • Mechanismus jednoválcového vznětového motoru s prodlouženou expanzí 

  Filipi, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem mechanismu spalovacího motoru, který umožňuje dosáhnout většího expanzního poměru než poměru kompresního. V práci je ověřena hlavní výhoda motoru s tímto mechanismem, kterou je vyšší tepelná ...
 • Návrh vačkového hřídele pro motor s Millerovým cyklem 

  Dúlovcová, Gabriela
  Hlavným cieľom tejto práce je analýza vplyvu dĺžky otvorenia sacieho ventilu a kompresného pomeru na výkonové a termodynamické parametre Millerovho cyklu pomocou softwaru GT-SUITE. Následne bola prevedená optimalizácia ...
 • Netradiční tepelné oběhy 

  Snášel, Jan
  Bakalářská práce popisuje čtyři netradiční tepelné oběhy a zařízení, která je využívají. Jsou to Stirlingův cyklus, organický Rankinův cyklus, Kalinův cyklus a Braytonův cyklus s vnějším spalováním. Cykly jsou popsány ...
 • Parní turbiny 

  Klíma, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj parních turbín, základní části parní turbíny a její typy. V teoretické části je popsána historie parní turbíny ve světě a České republice, dále princip parní turbíny, popis ...
 • Paroplynový cyklus 

  Tóth, Richard
  Záverečná práca „Paroplynový cyklus“ popisuje tento cyklus z technického hladiska a následne jeho uplatnenie z ekonomického hladiska. V úvode práce je popísaný princíp fungovania paroplynovej elektrárne a potom aplikácia ...
 • Predikce průběhu teplot pracovních látek ve výměníku tepla 

  Havelková, Pavla
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis a zpracování metody buněk, která je všeobecně doporučována pro predikci teplotních profilů pracovních látek ve výměníku tepla. V práci jsou uvedeny základní vztahy pro výpočet ...
 • Rankinův cyklus s vodní párou v energetice 

  Uhříček, Michal
  Rankinův cyklus s vodní párou je základní tepelný cyklus využívaný v energetice jako prostředek pro produkci elektrické energie. Pomocí tohoto cyklu je tepelná energie (z jakéhokoli typu zdroje) převedena na technickou ...
 • Spolupráce elektrárenských bloků - optimalizace provozních parametrů 

  Hromádka, Martin
  Práce má za cíl popsat princip fungování tepelné kondenzační elektrárny, popsat problematiku týkající se zvyšování účinnosti výrobních bloků a sestavit matematický model paralelně spolupracujících bloků. V práci je rovněž ...
 • Studie potenciálu integrovaného řešení jednotky „waste-to-energy“ 

  Freisleben, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologických úprav stávající průmyslové jednotky „waste-to-energy“, která slouží k termickému zpracování procesních odplynů obsahujících VOC a CO za vzniku spalin. Hlavním cílem ...
 • Systém pro měření tepelné účinnosti solárních absorbérů 

  Řiháček, Jan
  Práce se zabývá měřícím systémem pro stanovení tepelné účinnosti nově vyvinutých typů solárních absorbérů. Měřící aparatura umožňuje současné vnitřní či venkovní zjišťování tepelné účinnosti až u čtyř vzorků absorbérů. ...
 • Systémy přeměn energie pro jaderné elektrárny se sodíkem chlazeným reaktorem (SFR) 

  Netopilová, Petra
  Obsahem diplomové práce je návrh a řešení systémů přeměn energie pro jadernou elektrárnu se sodíkem chlazeným reaktorem IV. generace. První část práce se zabývá shromážděním a vyhodnocením dostupných informací o jaderných ...
 • Termodynamická analýza Atkinsonova a Millerova cyklu 

  Böhm, Michael
  V bakalářské práci je proveden základní termodynamický rozbor cyklů spalovacích motorů. Pro každý cyklus je uvedeno i konstrukční řešení pro reálný spalovací motor. Následně jsou Atkinsonův a Millerův cyklus porovnány s ...
 • Topné výměníky, vliv zapojení na účinnost cyklu 

  Khůlová, Jitka
  Diplomová práce pojednává o topných výměnících v oběhu parních tepláren a o způsobu kaskádování kondenzátu mezi jednotlivými stupni ohřevu topné vody. Práce se zaměřuje na výpočet tepelné účinnosti výroby elektrické energie ...
 • Vliv vlastností plynů na cyklus zážehové motoru 

  Ptáček, Martin
  Vlastnosti plynů vznikajících během spalování ve spalovacím motoru ovlivňují účinnost motoru a spotřebu paliva. Během spalování vznikají škodlivé látky, které mohou být redukovány optimalizací spalování. Práce sleduje změnu ...
 • Vytápění veterinární kliniky 

  Marčiš, Šimon
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vykurovacieho systému a ohrevu teplej vody pre Veterinárnu kliniku v Hornom Hričove. V teoretickej časti sa píše o základných informáciách tepelných čerpadiel, ako sú história, princíp ...
 • Využívání odpadního tepla 

  Dužík, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je teoreticky, prakticky a experimentálně prozkoumat různé způsoby využívání odpadního tepla ve stavebnictví. Práce je členěná na tří základní pasáže. V první části teoretický rozebírám podstatu ...