Now showing items 1-11 of 11

 • Ekologické vytápění 

  Čekanová, Adéla
  Tématem diplomové práce je ekologické vytápění. Teoretická část obsahuje přehled možných způsobů využití alternativních zdrojů energie, zejména pak solární energie a energie prostředí - tepelná čerpadla. Praktická část je ...
 • Energy Recovery from Wastewater: A Study on Heating and Cooling of a Multipurpose Building with Sewage-Reclaimed Heat Energy 

  Raček, Jakub; Hlavínek, Petr (MDPI AG, 2019-12-22)
  To achieve technically-feasible and socially-desirable sustainable management of urban areas, new paradigms have been developed to enhance the sustainability of water and its resources in modern cities. Wastewater is no ...
 • Kogenerační jednotky na rostlinný olej 

  Macoszek, Pavel
  Text se věnuje problematice kogeneračních jednotek na rostlinný olej. V první kapitole jsou uvedeny základní informace ohledně výroby, dodávky a spotřeby elektrické energie v České republice a ohledně obnovitelných zdrojů ...
 • Regenerace tepla a vody z proudu odpadního vzduchu 

  Jankůj, Tomáš
  Práce se zabývá procesem sušení dřeva. Jedná se o metodu odstraňování přebytečné vody z dřevní hmoty. Sušení lze rozdělit na dva základní typy. Prvním typem je přirozené sušení, při kterém dochází k sušení materiálu bez ...
 • Rekuperace tepla z odpadních vod 

  Paulíková, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o pohledu na odpadní vodu jako na zdroj tepelné energie. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola má za úkol seznámit s problematikou odpadních vod. Rozbor systémů pro rekuperaci ...
 • Studie využitelnosti vhodných materiálů pro dlouhodobé ukládání tepelné energie 

  Bukvová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vhodnými způsoby ukládání tepelné energie a selekcí materiálů pro vysokokapacitní zásobník. V práci jsou popsány technologie využívané v současné době pro dlouhodobé ukládání tepelné energie, ...
 • Studium tepelných poměrů a vhodných materiálů pro konstrukci energetického zásobníku pro dlouhodobé ukládání energie v podmínkách klimatu ČR 

  Bukvová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vhodnými způsoby ukládání tepelné energie a selekcí materiálů pro vysokokapacitní zásobník. V práci jsou popsány technologie využívané v současné době pro dlouhodobé ukládání tepelné energie, ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

  Ondráček, Miroslav
  Tato práce pojednává o moderním vytápění rodinných domů pomocí tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a ...
 • Teplárenské zdroje v ČR 

  Bártová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. Součástí práce je rozdělení a popis tepláren, sloužících k výrobě nejen tepelné, ale i elektrické energie. V další části práce jsou popsány výhody a ...
 • Teplovodní otopné soustavy se solárními prvky 

  Umýsa, Radovan
  Bakalářská práce se zabývá popisem teplovodních otopných soustav s využitím solárních prvků. Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části bakalářské práce jsou popsány druhy teplovodních otopných soustav a jejich ...
 • Využití solární energie v energetickém zásobování rodinného domu 

  Siuda, Radim
  Předmětem této bakalářské práce je využití sluneční energie pro ohřev vody. První část je věnována shrnutí teoretických poznatků současného pasivního i aktivního využití solární energie. Druhá část práce pojednává o návrhu ...