Now showing items 1-7 of 7

 • Akumulační zásobníky v otopných systémech 

  Železná, Karolína
  Diplomová práce se zabývá akumulačními zásobníky v otopných systémech. První část představuje problematiku akumulace tepla a typy akumulačních zásobníků. Druhá část popisuje dvě konkrétní varianty vytápění objektu penzionu ...
 • Hybrid Model Predictive Control for Fully Electric Vehicle Thermal Management System Optimal Mode Selection 

  Glos, Jan; Šolc, František; Otava, Lukáš; Václavek, Pavel (IEEE, 2020-10-18)
  Vehicle thermal management systems of Fully Electric Vehicles bring increased demands on control algorithms to operate the vehicle efficiently. Especially, if there are multiple heat sources and sinks (cabin, batteries, ...
 • Modelování a řízení toků elektrické a tepelné energie v plně elektrických automobilech 

  Glos, Jan
  Systematické řízení tepelných a elektrických toků v plně elektrických automobilech se stává velmi důležitým, protože v těchto typech automobilů není k dispozici dostatek odpadního tepla pro vytápění kabiny. Aby v zimním ...
 • Tepelné čerpadlo s akumulací 

  Pluške, Zbyněk
  Práce pojednává o tepelném čerpadle a akumulaci vyrobené tepelné energie. Nejprve popisuje princip chodu tepelného čerpadla. Také jsou uvedeny druhy tepelných čerpadel podle toho, odkud odebírají nízkopotenciální teplo. ...
 • Využití odpadního tepla z prádelenského provozu 

  Križan, Andrej
  Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia odpadného tepla. Jej podstatná časť sa preto zaoberá dostupnými metódami využitia odpadného tepla a ich analýzou, pričom sa vo veľkej miere venuje tepelným ...
 • Výrobník ledu s přímým odparem 

  Loibl, Jan
  Teoretická část diplomové práce se zabývá uvedením do problematiky chladicích systémů s možností akumulace chladu. Jsou představeny možnosti akumulace chladu se změnou skupenství. Je vysvětlen termodynamický princip fungování ...
 • Zkoušení pojiv tepelných izolací pro speciální aplikace na technických zařízeních 

  Maňák, Jan
  Práce se zaměřuje na zkoušení alkalicky aktivovaných pojiv tepelných izolací pro speciální průmyslová zařízení. Zpočátku je uveden konkrétní příklad, ve kterém se mohou vyskytovat tyto specifické tepelně izolační materiály. ...