Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv zanášení svazku trubek v kotli na jeho životnost 

    Volná, Kateřina
    Zanášení trubkových svazků v kotlích na straně spalin, ovlivňuje nejen životnost, ale i tepelný výkon kotle a způsobuje růst nákladů na jeho údržbu a provoz. Je proto snaha tento proces minimalizovat nebo úplně odstranit. ...
  • Zařízení pro měření tepelného odporu rukavic 

    Pelikán, Jakub
    Tato práce řeší dnes již zcela běžnou problematiku ochrany zdraví při práci. Konkrétně ochranu lidské ruky při práci v extrémně chladném prostředí. Jedná se o rozbor materiálu vhodného pro sestavení umělé ruky, schopné ...