Now showing items 1-2 of 2

  • Klimatizace kanceláří 

    Trávníček, Tomáš
    Cílem diplomové práce je návrh klimatizačního systému pro jedno patro kanceláří již stojící administrativní budovy. Návrh klimatizačního systému vychází ze stanovení větracího vzduchu, stanovených tepelných ztrát, tepelné ...
  • Návrh chlazení bytu v panelovém domě 

    Gebauer, Ondřej
    Bakalářská práce se skládá z rešeršní části, která se zabývá rozdělením používaných chladicích systémů a popisem principu, jak fungují. Následující část se věnuje popisu daného bytu, pro který je uvažováno chlazení. Třetí ...