Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální měření s termovizní kamerou 

    Jakl, Oldřich
    Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části ...
  • Termovizní měření 

    Zachar, Martin
    Táto práca sa zaoberá teóriou termovízneho merania a to ako po stránke fyzikálnej tak aj technickej. Práca popisuje základnú metodiku termovízneho merania a ďalej porovnáva niekoľko rôznych termovizných kamier na súčasnom ...