Now showing items 1-8 of 8

 • Heat Exchanger Leakage Problem Location 

  Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-04-16)
  This paper describes a procedure used to identify the leakage location inside the prime surface gas turbine rekuperators. For this purpose, an analytical model of the leaky gas turbine recuperator was created to assess its ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Zdvyhal, Marian
  Tato bakalářská práce řeší návrh výměníku tepla pro teplovodní kotel se zplyňovací komorou pro předehřev spalovacího vzduchu odpadním teplem spalin. Hodnoty pro výpočet byly experimentálně naměřeny. Práce obsahuje stručný ...
 • Orientační měřidlo základních tepelných vlastností materiáů 

  Janečka, Marek
  Předkládaná práce se zabývá měřením tepelných vlastností různých typů pevných látek za pomoci termodynamického senzoru. Je zde především zkoumáno, zda je možné pomocí termodynamického senzoru měřit tepelnou vodivost a ...
 • Rekonstrukce topení rodinného domu 

  Tajbrová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce topení rodinného domu po zateplení a výměně oken. Nejprve se práce věnuje popisu budovy, kde jsou řešeny stavební prvky, konstrukce budovy a popsána původní otopná soustava. ...
 • Teplovzdušný vytápěcí a větrací systém pro nízkoenergetický rodinný dům 

  Musil, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá teplovzdušným vytápěcím a větracím systémem energeticky úsporného rodinného domu. Součástí práce je teoretický úvod do problematiky nízkoenergetických a pasivních domů, větrání a vytápění. Samotný ...
 • Vytápění staveb. objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti 

  Dvořák, Václav
  Tato práce se zabývá tématem „Vytápění stavebního objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti“. Na toto téma je zpracována teoretická část, následně je téma aplikováno na zadané budově. Projekt ...
 • Vývoj tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken 

  Slípková, Andrea
  Tato práce se zaobírá možností vývoje nových tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních obnovitelných surovinových zdrojů (především se jedná o technické konopí). Cílem práce je modifikace tepelně izolačních rohoží ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního domu 

  Císař, Milan
  První část této bakalářské práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti ve vzduchotechnice. Druhá část se zaobírá návrhem nuceného větrání v prostorách polyfunkčního objektu. Jednotlivé části objektu jsou určené pro ...