Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Návrh tepelné sítě pro lineární motory 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárního synchronního motoru. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde uveden princip lineárních motorů a jejich obecné ...
 • Perspektivní materiály pro pouzdření 

  Gančev, Jan
  V první části se práce zabývá teorií pouzdření polovodičových čipů a hybridních integrovaných obvodů a definováním materiálových vlastností stěžejních pro pouzdření. V druhé, experimentální, části jsou definovány základní ...
 • Studie srovnání vlastností pouzder QFN a BGA 

  Skácel, Josef
  Předkládaná práce se zabývá problematikou pouzdření a přestupem tepla. Především je práce zaměřena na pouzdra QFN a BGA, v dnešní době nejsofistikovanější běžné řešení. První část práce se zabývá rozborem současného stavu ...
 • Teplotní profil výkonového spínacího přístroje nízkého napětí pro různé provozní stavy 

  Mejzlík, Tomáš
  Teplo generované v jističi může být odvedeno dvěma způsoby: Přes kovové časti proudové dráhy do vodičů mimo jistič. Přes plastové a vzduchové části šasi. Přesnost tepelné simulace pak závisí na přesnosti namodelování ...
 • Teplotní vlastnosti automobilových světelných zdrojů 

  Halbich, Adam
  ABSTRAKT Cílem práce bylo zpracovat teoretický základ potřebný pro lepší pochopení problematiky teplotních simulací, provést konkrétní simulaci a její odladění podle měření na skutečném zdroji. Pozornost byla věnována ...
 • Teplotní vlastnosti automobilových zdrojů světla - Halogenové zdroje 

  Hlubinka, David
  Cílem diplomové práce je seznámení s konstrukcí a materiály, které se používají u vybraného automobilového světelného zdroje – halogenové žárovky. Dále se práce zaměřuje na teorii a vhodný výběr metody tepelného měření na ...