Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace termochromních látek v polymerních materiálech 

    Slánská, Petra
    V textilním průmyslu je v dnešní době veliká konkurence. Každá novinka může znamenat velký zisk. Tato diplomová práce se bude zabývat aplikací termochromních přísad (látka reagující na teplotu změnou své barvy) do polymerní ...
  • Využití termochromních systémů pro testování distribuce tepla 

    Klimeš, Jan
    Tato práce se zabývá principy termochromismu a jeho možnými aplikacemi při testování distribuce tepla. Teoreticky jsou zde popsány jednotlivé mechanismy, které umožňují termochromní vlastnosti látek. Zvláštní pozornost je ...