Now showing items 1-18 of 18

 • Jednostupňová parní turbína 

  Koutný, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá termodynamickým výpočtem, výpočtem uhlíkové ucpávky a integrované převodovky jednostupňové parní turbíny pro mechanický pohon. Rešeršní část práce pojednává o základním rozdělení parních ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Girman, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom kondenzačnej turbíny v existujúcich teplárňach s protitlakovými turbínami. Podstata práce spočíva z termodynamického výpočtu regulačného stupňa a stupňovej časti turbíny. Podľa výsledkov ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Trávníček, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny o zadaných parametrech. Nejprve je proveden návrh a výpočet tepelného schématu, následuje termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny a návrh vyrovnávacího ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Vymětalík, Zbyněk
  Tématem této diplomové práce je kondenzační parní turbína s jedním regulovaným odběrem. Na začátku je vytvořeno tepelné schéma a provedena jeho bilance. Navržené tepelné schéma je základem pro hlavní část této práce, kterou ...
 • Parní kondenzační turbína 

  Štěpánová, Lenka
  Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní výpočet lopatkování, výpočet zatížení ...
 • Parní turbina 

  Pokorný, Tomáš
  Kondenzační parní turbína. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je rozbor strojního zařízení, které se používá pro kondenzační ...
 • Parní turbina 

  Sedlák, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na čistě kondenzační parní turbínu se dvěma neregulovanými odběry. Rozebírány jsou podrobněji témata návrhu tepelného schématu, termodynamický výpočet a konstrukční koncepce turbíny. První dva ...
 • Parní turbina jednostupňová 

  Girman, Peter
  V bakalárskej práci, jednostupňová parná turbína sa zo zadaných parametrov prehriatej pary navrhuje predbežným výpočtom turbína s najvhodnejšou využitežnosťou a s najvyššou účinnosťou. Termodynamickým výpočtom prietočnej ...
 • Parní turbina pro teplárnu 

  Zemánek, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na protitlakou parní turbínu s tepelným výměníkem za turbinou. Rozebírány jsou podrobněji témata návrhu bilančního schématu, termodynamický výpočet, ztrátový součinitel a jeho vliv na výkon. V ...
 • Parní turbína o výkonu 300 MW 

  Veleba, Lukáš
  Diplomová práce na téma Parní turbína o výkonu 300 MW obsahuje návrh turbosoustrojí pro parní část paroplynového cyklu. Je zpracován výpočet tepelného cyklu a termodynamický návrh průtočných kanálů turbíny pro kombinovaný ...
 • Parní turbína pro biomasový blok 

  Doseděl, Jakub
  Cílem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny na základě zadaného maximálního průtoku páry do turbíny 120 t/h, teploty admisní páry 440,0 °C, teploty odplynění 125,0 °C, tlaku páry regulovaného odběru 3,0 bar(a), ...
 • Parní turbína pro pohon čerpadla 

  Bureš, David
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny pro pohon čerpadla o mechanickém výkonu 9 MW. Na základě zadaných parametrů je proveden termodynamický návrh průtočného kanálu včetně pevnostní kontroly lopatkování ...
 • Parní turbína pro pohon drtičky v cukrovaru 

  Ruzsík, Erik
  Diplomová práce se zabývá návrhem protitlakové parní turbíny pro pohon drtičky v cukrovaru o příkonu drtičky 2 200 kW. V práci je postupně proveden termodynamický návrh dvou koncepčních variant s cílem stanovit hmotnostní ...
 • Parní turbína pro pohon kompresoru 

  Červenec, Adam
  Úlohou diplomovej práce je návrh kondenzačnej parnej turbíny pre pohon kompresoru s mechanickým výkonom 14,5 MW a otáčkami 6800 1/min na spojke kompresoru. Základom je termodynamický výpočet lopatkového kanálu stroja, ktorý ...
 • Parní turbína pro pohon kompresoru 

  Čoupek, Filip
  Cílem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny pro pohon kompresoru o zadaných parametrech. Základem je termodynamický výpočet průtočných kanálů stroje, které jsou ověřeny pevnostní kontrolou pro splnění normy ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadů 

  Gajdoš, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom kondenzačnej parnej turbíny o výkone 23,63 MW pri otáčkach 5000 za minútu a účinnosti 84,17 % po optimalizácii. Turbína obsahuje jeden regulovaný a štyri neregulované odbery. Hmotnostný ...
 • Rušič vakua parních turbín 

  Kalivodová, Markéta
  V této diplomové práci je proveden předběžný termodynamický výpočet turbíny. Dále je pro tuto turbínu navržen design a umístění rušiče vakua. Cílem práce je výpočet času potřebného ke zrušení vakua, tedy určení času, za ...
 • Systém ucpávkové páry pro parní turbínu 

  Skala, Šimon
  Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem kondenzační parní turbíny se třemi ne-regulovanými odběry a návrhem i popisem jejího systému ucpávkové páry. Parametry páry v klíčových bodech jsou určeny v tepelném schématu ...