Now showing items 1-2 of 2

  • Termoelektrický generátor malého výkonu 

    Lokaj, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá popisem fyzikální podstaty přeměny tepelné energie na energii elektrickou a konstrukcí termoelektrického generátoru. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnují konstrukci a ...
  • Termoelektrický generátor pro spalinový tah kotle 

    Třináctý, Jiří
    S tenčící se zásobou fosilních paliv, roste zájem o co možná nejefektivnějšího využívání primárních zdrojů energie. V celé řadě dnešních zařízení odchází značná část energie paliva nevyužita v podobě odpadního tepla. Jako ...