Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace termoelektrických generátorů 

  Kopřiva, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá termoelektrickými generátory a jejich využitím. V úvodu jsou popsány základní fyzikální principy termoelektrické přeměny a konstrukce termoelektrických zařízení. Další část práce je věnována ...
 • MEMS termoelektrický generátor v letecké aplikaci 

  Janák, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem autonomního zdroje elektrické energie založeného na MEMS termoelektrickém generátoru. Uvažovaný generátor bude následně použit pro napájení autonomní senzorické jednotky pro letecké ...
 • Možnosti využití odpadního tepla výfukových plynů spalovacích motorů 

  Křivák, Petr
  Zvyšující se nároky na automobilovou dopravu kvůli snížení dopadu na životní prostředí a spotřeby fosilních paliv, vedly ke snaze zvýšení účinnosti spalovacího procesu a automobilu jako celku. Jednou z možností jak tohoto ...
 • Možnosti využití termoelektrických měničů v elektroenergetice 

  Halas, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá termoelektrickými meniči a možnosťami ich využitia v elektroenergetike. Po krátkom úvodu do problematiky nasleduje teoretická časť práce, kde sú najprv spomenuté najvýznamnejšie osobnosti, ...
 • Různé způsoby využití slunečního záření pro výrobu elektrické energie 

  Obadal, Petr
  Tato práce řeší problematiku využití sluneční energie konverzí na elektrickou energii. V práci je podrobnějším způsobem rozebráno několik způsobů konverze. Především jsem se zaměřil na fotovoltaickou přeměnu a také termální ...
 • Využití nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice 

  Dobiáš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice. Zmiňuje se v první řadě o konkrétních nízkopotenciálních zdrojích tepla, o jejich rozdělení podle původu a kde se dají takové ...
 • Využití výfukových plynů spalovacích motorů pro zlepšení vlastností motoru 

  Fusek, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje souhrn informací, týkající se problematiky využití výfukových plynů spalovacích motorů. Popisuje využití kinetické energie a tepelné energie výfukových plynů, která je odváděna ze spalovacího ...