Now showing items 1-12 of 12

 • Alternativní software pro řízení specializovaných teplotních komor s uživatelským rozhraním 

  Žlebek, Jan
  Práce se věnuje simulačním termálním komorám, jejich SW a HW a vylepšení SW podle požadavků. Dále je také nastíněna problematika testování, která s prací souvisí. Zde užívané termální komory jsou určeny k provádění simulačních ...
 • Emulátor uživatelského rozhraní termostatu 

  Viták, Jan
  Cílem této bakalářské práce Emulátor uživatelského rozhraní termostatu je navrhnout koncept emulátoru a emulátor včetně programového vybavení realizovat. V práci je uveden popis termostatu a jednotlivých emulovaných snímačů, ...
 • Jednoúčelový stroj pro montáž termostatu 

  Hajda, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout jednoúčelový stroj pro kompletaci termostatu do spalovacího motoru osobního automobilu. V prvé řadě je potřeba navrhnout koncepční řešení, které je schopno složit termostat v co nejkratším ...
 • Mikropočítačový termostat II 

  Paděra, Zdeněk
  Cílem této práce byl ideový návrh mikropočítačově orientovaného pokojového termostatu použitelného pro regulaci teploty v rodinném domě nebo bytu. Jedná se o celkový návrh všech vlastností a funkcí pokojového termostatu, ...
 • Moderní metody regulace vytápění pro rodinné domy 

  Bartusek, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o moderních způsobech regulace ve vytápění se zaměřením především na vytápění teplovodní, které má v dnešní době stále nejrozšířenější zastoupení. Cílem této práce je popsat jednotlivé metody ...
 • Programovatelný termostat 

  Kollár, Tomáš
  Cílem práce bylo navržení, zkonstruování a experimentální ověření programovatelného termostatu. Hlavním řídícím prvkem termostatu je mikrokontrolér ATmega168, který skrz sběrnici I2C komunikuje se vzdálenými čipy MAX6615. ...
 • Přesná měření vlastností polovodičových součástek 

  Smělík, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout laboratorní pracoviště pro přesná měření stálosti výstupních parametrů polovodičových součástek. Součástí je také termostat, který udržuje konstantní teplotu proměřované součástky. ...
 • Řízení teploty v místnosti 

  Hruškovský, Antonín
  Tato práce se zabývá výrobou pokojového termostatu pro regulaci teploty v domě či bytu. V textu jsou popsány typy senzorů pro měření teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. Z těchto typů senzorů je ...
 • Systém automatického řízení technologického zařízení 

  Brabec, Luboš
  Tato diplomová práce pojednává o problematice technologických postupů a technik pro modifikaci mikroelektrod nanostrukturami. Dále popisuje zařízení potřebné pro automatickou výrobu nanosenzorů, jejich vlastnosti a komunikaci ...
 • Systém pro záznam a vyhodnocení dat z termostatů 

  Trizna, Lukáš
  Cieľom práce je vytvorenie systému monitorovania a vyhodnocovania dát zo snímačov teploty pre testovanie termostatov v teplotných komorách. Zvoleným riešením je rozšírenie softwarovej verzie na procesore G35 o obrazovky ...
 • Termostat pro měření pasivních součástek řízený AVR 

  Demjanics, Ferenc
  Cílem práce je obeznámit čitatele s problematikou návrhu konstrukcí kompaktních teplotních testovacích komor. Ukázat funkce a zapojení vybraných obvodů, který zabezpečují spolehlivý chod přístroje. Pro splnění zadání jsou ...
 • Vzdáleně řízený termostat 

  Závodný, Vilém
  Cílem práce je porozumět vyráběným termostatům a navrhnout vlastní termostat tak, aby umožňoval většinu základních možností klasických termostatů a navíc nastavení a správu přes webové rozhraní. Jedná se tedy o realizaci ...