Now showing items 1-7 of 7

 • Elektrické vlastnosti tlustovrstvých odporových past 

  Gajdoš, Jiří
  Tato práce se zabývá technologií tlustovrstvých elektronických obvodů, popisuje materiály používané pro realizaci tlustovrstvého obvodu a základní operace při jejich výrobě. Obsahem je také návrh odporového monitoru, který ...
 • Elektrické vlastnosti tlustovrstvých past měřené v širokém rozsahu teplot 

  Gajdoš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je prověřit elektrické vlastnosti různých tlustovrstvých odporových past v širším intervalu teplot. Práce se především zaměřuje na změnu elektrického odporu v závislosti na teplotách, které ...
 • Multimediální učebnice mikroelektronických technologií 

  Černík, Pavel
  V této bakalářské práci jsou shrnuty technologické postupy používané při výrobě mikroelektronických obvodů. Pro snadnější pochopení postupů jsou přiložena videa, animace a obrázky těchto technologií. Učebnice je vytvořena ...
 • Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru 

  Cupal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá optimalizací elektrod tlustovrstvých senzorů. Cílem práce je zjistit, jak geometrické velikosti a tvary elektrod ovlivňují výstupní proudovou odezvu. Technologie a použitá elektrochemická analytická ...
 • Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder 

  Pavlas, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce „Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder“ se zabývá problematikou technologie pouzder z korundové keramiky pro mikroelektronické aplikace. Práce představuje experimentální ...
 • Thick-Film and LTCC Passive Components for High-Temperature Electronics 

  Dziedzic, A.; Nowak, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  At this very moment an increasing interest in the field of high-temperature electronics is observed. This is a result of development in the area of wide-band semiconductors’ engineering but this also generates needs for ...
 • Tlustovrstvé amperometrické senzorové pole 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a konstrukcí tlustovrstvého amperometrického senzorového pole. Důvodem návrhu senzorového pole je několikanásobné zvýšení rychlosti, zvýšení přesnosti a rozšíření možností měření oproti ...