Now showing items 1-6 of 6

 • Dependence between the thickness and the strength of joints of one-layer bitumen sheets 

  Petříček, Tomáš; Kacálek, Petr (EDP Sciences, 2019-04-12)
  This paper focuses on the examination of interdependence of thickness of bitumen sheets and strength characteristics of their mechanically fastened joints. Bitumen sheets with two different thicknesses, which are to be ...
 • Reliability Analysis of Thin-walled Cylindrical Shells 

  Kala, Zdeněk (De Gruyter Open, 2015-12-31)
  The subject of the article is the verification of the reliability of thin-walled rotationally symmetric cylindrical shells, using probabilistic approaches. Internal forces and stress of the shell are analysed assuming a ...
 • Tenkovrstvé systémy 

  Kuchařík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev na různé druhy substrátů. V rámci teoretické části je přehled tvorby tenkých vrstev pomocí několika technik. V práci se nachází přehled používaných procesů čištění ...
 • Vlastnosti povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu 

  Doležalová, Petra
  Diplomová práce na téma Vlastnosti povlaků řezných nástrojů ze slinutého karbidu je roz-dělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickým popisem metod nanášení povlaků, rozborem současných používaných povlaků, jejich ...
 • Vliv tloušťky jádra šroubovitého vrtáku na silové poměry při vrtání. 

  Klimek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na praktické zkoušení standardních šroubovitých vrtáků a vrtáků s novou geometrií CZ 002, CZ 004. První část je věnována krátkému popisu historie, stávajícího stavu a především, rozboru stěžejní ...
 • Vliv tloušťky plechu na tvrdost materiálu svarového spoje 

  Valášek, Daniel
  Tato práce se zabývá vlivem tloušťky, výkonu laseru a typu materiálu na výslednou tvrdost svarového spoje vzniklého pomocí laserového svařování konstrukčních ocelí. Kromě popisu technologie svařování a popisu experimentu ...