Now showing items 1-8 of 8

 • Leptání SiO2 pomocí depozice Si 

  Pokorný, David
  Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejzajímavějších reakcí probíhajících v pevné fázi v UHV podmínkách, a to rozkladem SiO2 podle rovnice Si + SiO2 = 2SiO. Využívá dosud nevyzkoušený postup - dodání Si atomů nikoli ...
 • Nedestruktivní lokální diagnostika optoelektronických součástek 

  Sobola, Dinara
  Chceme-li využít nové materiály pro nová optoelektronická zařízení, potřebujeme hlouběji nahlédnout do jejich struktury. K tomu, abychom toho dosáhli, je však nutný vývoj a aplikace přesnějších diagnostických metod. ...
 • Plazmochemická depozice vrstev z plynné fáze s využitím směsí TVS/Ar a TVS/O2 

  Sadílek, Jakub
  Tato studie je zaměřena na základní výzkum přípravy a-SiC:H a a-SiCO:H slitin plazmových polymerů pomocí metody plazmochemické depozice z plynné fáze (PE-CVD). Tyto slitiny byly připravovány depozicí z monomeru tetravinylsilanu ...
 • Příprava tenkých vrstev oxidů titanu 

  Jakubis, Ivan
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou elektrochromizmu a problematikou vytvorenia aktívnej elektrochromickej vrstvy oxidu titaničitého. Pomocou rôznych prekurzorov obsahujúcich prvok titánu je elektrodepozíciou vytvorená ...
 • Selektivní růst kovových materiálů. 

  Šimíková, Michaela
  Diplomová práce pojednává o studiu selektivního růstu tenkých vrstev kobaltu na Si(111) s tenkou vrstvou oxidu křemičitého na mřížkách, které byly vytvořeny metodou fokusovaného iontového svazku, a o růstu a morfologii ...
 • Struktura a vlastnosti povlaků připravovaných PVD technologií 

  Doubrava, Marek
  Předkládaná práce je zaměřena na studium DLC vrstev 3. generace vyráběné firmou Platit a.s. Vrstvy jsou deponovány během nereaktivního filtrovaného PVD obloukového procesu. Cílem je zjistit vliv záměny držáku substrátu s ...
 • Tenké vrstvy oxidu titaničitého připravené elektrochemicku cestou 

  Janov, Pavel
  Předkládaná práce se zabývá přípravami aktivních elektrochromických vrstev oxidu titaničitého a jejich interkalačních vlastností. Elektrodepozicí byla vytvořena aktivní vrstva na skleněných substrátech pokryté tenkou ...
 • Vliv ozařování iontovým svazkem a žíhání na magnetické vlastnosti FeRh nanostruktur 

  Zadorozhnii, Oleksii
  Fazový přechod prvního řádu z antiferomagnetického do feromagnetického stavu v Fe50Rh50 z něj činí vhodný materiál pro nové generace spinových elektronických zařízení s nízkou spotřebou. Tato práce se zabývá způsoby, jak ...