Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv výrobního procesu na deformaci hrdel u vzduchojemů 

    Osička, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá deformací hrdel v procesu výroby vzduchojemů do automobi-lového průmyslu. Skládá se ze dvou hlavních částí, kde v první je popsán proces výroby vzduchojemů a ve druhé proces deformace hrdel, které ...