Now showing items 1-12 of 12

 • Autonomní generátor testovacích skriptů 

  Horký, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá řídícími jednotkami a jejich testováním. Pro tyto potřeby je zde popsána aplikace, která je schopná tyto řídící jednotky autonomně testovat. Aplikace má dvě části, první je generátor a editor ...
 • Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu 

  Kekely, Lukáš
  V této bakalářské práci je popsán návrh a implementace hardwarové architektury na hledání nejdelšího shodného prefixu s ohledem na dosáhnutí rychlosti a propustnosti požadované v dnešních vysokorychlostních počítačových ...
 • Optimalizace obráběcího procesu s průmyslovou aplikací na obráběcím centru 

  Soukupová, Veronika
  Tato diplomová práce byla vypracována v průmyslovém kontextu, během stáže ve firmě Metso. Zlepšení obráběcího procesu zajišťovacích šroubů bylo cílem této práce, aby byla umožněna budoucí automatizace zakládání obrobku do ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice 

  Nikl, Vojtěch
  Tato práce je součástí projektu k-Wave, což je simulační nástroj akustické tomografie sloužící k simulaci a rekonstrukci akustických vlnových polí a jeho hlavním přínosem je plánování ultrazvukových operací lidské tkáně, ...
 • Prohlížeč fotografií s 3D akcelerací 

  Gajová, Veronika
  Tato práce se zabývá tématem návrhu a implementace multiplatformího prohlížeče fotografií využívajícího grafickou knihovnu OpenGL. Plynulosti chodu aplikace je dosaženo použitím vláken a vhodných synchronizačních mechanismů.
 • Průlet nad planetou v reálném čase 

  Pospíšil, Petr
  Tato práce se zabývá 3D zobrazením povrchu planety Země v reálném čase. Podstatná část se věnuje přípravě rozsáhlých zdrojových dat (výškové mapy a textury Země) a jejich efektivnímu načítání z harddisku přímo do paměti ...
 • Systémové řešení bezpečnosti informací v organizaci 

  Palička, Jan
  Tato diplomová práce zpracovává problematiku zavedení ISMS ve společnosti Netcope Technologies, a. s., která se věnuje výrobě síťových karet pro vysokorychlostní akceleraci. Práce je rozdělena na dvě logické části. V první ...
 • Techniky paralelního zpracování v .NET Framework 

  Hajn, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem programu využívající techniky paralelního programování. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřená na vysvětlení základních pojmů jako exekuce vícevláknové ...
 • Využití technologie GCD pro potřeby antivirového softwaru 

  Švec, Michal
  Hlavním účelem této práce je popsat technologii Grand Central Dispatch. Ta slouží k pa- ralelnímu programování. Nejdříve je tedy popsána historie a základy paralelního progra- mování. Na to navazuje popis knihovny spolu s ...
 • Výroby závitů tvářecími závitníky 

  Yermakov, Yegor
  Tato diplomová práce se zabývá otázkami výroby závitů tvářecími a řezacímí závitníky. Její první část popisuje druhy závitníků, které se používají ve strojírenství. Pak se práce zaměřuje na otázky základních principů řezání ...
 • Výroby závitů závitníky 

  Chludil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá studiem procesu výroby závitů závitníky, a to od samotného popisu jednotlivých závitů, přes všechny dostupné metody výroby závitů, kontrolu funkčnosti závitů, až po samotné závitníky, materiály, ...
 • Výroby závitů závitníky 

  Chludil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá studiem procesu výroby závitů závitníky, a to od samotného popisu jednotlivých závitů, přes všechny dostupné metody výroby závitů, kontrolu funkčnosti závitů, až po samotné závitníky, materiály, ...