Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Pekárková, Ivana
    Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra. Cílem je na základě vypracovaných analýz vnějšího okolí, sestavit vhodný návrh na realizaci projektu.
  • Řízení rizik ve stavebním podniku 

    Resl, Jan
    Předmětem diplomové práce je rozbor problematiky řízení rizik ve stavebním podniku, především pak v kontextu realizace stavebních zakázek. První část je věnována používané terminologii a obsahovému výkladu příslušných ...