Now showing items 1-1 of 1

  • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

    Zálešák, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...