Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění. 

    Svoboda, Jan
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh a rozbor technologie frézování 3D součásti s podporou CAD/CAM systému PowerMILL. V rámci volby technologie frézování jsou charakterizovány použité obráběcí strategie a kvantifikovány ...