Now showing items 1-1 of 1

  • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

    Bouchal, Petr
    Diplomová práce se zabývá studiem Fresnelovy nekoherentní korelační holografie, v literatuře známé pod akronymem FINCH (Fresnel Incoherent Correlation Holography). Princip metody umožňuje vytvoření holografického korelačního ...