Now showing items 1-6 of 6

 • Historický přehled vývoje podvozků a motorů formule 1 

  Hrudík, Jan
  Tato bakaláská práce se zabývá pehledem hlavních milník v oblasti vývoje konstrukce závodního vozu. Pozornost je vnována vozm formule 1, které jezdí v závodech od roku 1950. Ped samotným popisem technických ešení vozu ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s ...
 • Možnosti stanovení korelačních vztahů pro pevnostní charakteristiky stříkaných betonů 

  Liška, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti stanovení korelačních vztahů pro pevnostní charakteristiky stříkaných betonů. Cílem diplomové práce je studium základních vlastností jednotlivých receptur stříkaných betonů. Důležitým ...
 • Vývoj a současně vyráběné jednoproudové motory 

  Štefanovič, Peter
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je akýsi ucelený prehľad v oblasti jednoprúdových motorov. Stručne vysvetľuje širokú problematiku plynových turbín z hľadiska samotného fungovania, princípu činnosti a rôznych výhod ...
 • Zkoušení leteckých proudových motorů 

  Trusík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se skládá ze dvou základních části. První část práce se zabývá popisem leteckých úřadů a agentur, činností proudového motoru, zkušebním zařízením a popisem zkoušek. Druhá část je věnována aplikací ...