Now showing items 1-12 of 12

 • Bytový dům v Třebíči 

  Carda, Vojtěch
  Obsahem diplomové práce je návrh čtyřpodlažního bytového domu s hromadnou garáží v suterénu. Dům je řešen v pasivním standardu. Objekt je čtyřpodlažní podsklepený, zastřešený valbovou střechou, s plochou provozní střechou ...
 • Bytový dům, Vsetín 

  Chroustová, Eliška
  Diplomová práce řeší návrh bytového domu ve Vsetíně. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. Má tvar obdélníku s celkovými rozměry 30,72 x 17,42 m. Bytový dům je navržen z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU SYM, ...
 • Horský hotel 

  Chrobočková, Nikola
  Diplomová práce je projekt dvoupodlažního podsklepeného horského hotelu v obci Horní Bečva. Horský hotel bude sloužit pro ubytování a stravování hostů hotelu. V suterénu se nachází čtyři pokoje pro hosty, které spojuje ...
 • Hotel 

  Mikač, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby sloužící k dočasnému ubytování. Stavba hotelu se nachází v centru obce Halenkov na parcele č. 103/1, která je územním plánem určena k výstavbě. Objekt je navržen jako nepodsklepený ...
 • Mateřská škola, Brno - Tuřany 

  Kleinová, Eva
  Předmětem této práce je návrh novostavby mateřské školy ve formě projektové dokumentace k provedení stavby v městské části Brno - Tuřany. Jedná se o nepodsklepený, samostatně stojící, jednopodlažní objekt. Mateřská škola ...
 • Monolitický přístřešek v areálu ČOV 

  Klimeš, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitické betonové konstrukce s dřevěným krovem pro umístění zařízení čističky odpadních vod. Konstrukce sestává z jednotlivých konstrukčních prvků- základový pas, stěny s překlady, ...
 • Rekreační jezdecké středisko 

  Slavíková, Michaela
  Práce zpracovává areál jezdeckého střediska se čtyřmi objekty. Prvním objektem je budova stájí a jejich zázemí, druhým objektem je jezdecká hala,třetím objektem je rodinný dům pro majitle a čtvrtým objektem jsou apartmány ...
 • Rodinný dům 

  Štipčák, Martin
  Řešení bakalářské práce je rodinný dům v obci Vlkoš se samostatně stojící garáží. Rodinný dům je určen k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní podlaží a suterén. Je navržen z keramického systému ...
 • Sidlo stavební firmy 

  Malý, Jiří
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro objekt sídla stavební firmy. Budova je rozdělena na administrativu a drobnou výrobu. V budově se nachází vstupní hala s recepcí, kanceláře, zasedací místnost, zázemí ...
 • Sportovní centrum 

  Nováček, Petr
  Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rosicích. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený čtyřpodlažní. Stavba je navržena ze systému ...
 • Studie řešení stability dřevěných konstrukcí 

  Hetver, Jan
  V této práci je prezentována tvorba výpočtového modelu skutečného dřevěného krovu na hranici kolapsu. Model byl řešen lineárně a geometricky nelineárně a výsledky byly vyhodnocovány. Cílem práce bylo vystihnout skutečné ...
 • Volnočasové centrum 

  Plíhalová, Kateřina
  Diplomová práce „Volnočasové centrum“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Jedná se o komplex dvou budov, které jsou spojeny chodbou. V první, ...