Now showing items 1-2 of 2

  • Most nad místní komunikací 

    Kováč, Daniel
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom, respektíve vytvorením protinávrhu k existujúcej konštrukcii, diaľničného mosta na diaľnici D1 v úseku Jánovce – Jablonov v okrese Levoča na Slovensku, ktorý premosťuje miestnu komunikáciu. ...
  • Přemostění řeky a železniční trati na městském obchvatu 

    Němec, Martin
    Diplomová práce řeší návrh přemostění řeky a trati ČD na městském obchvatu. Jedná se o spojitou mostní konstrukci převádějící komunikaci S 11,5/70 přes údolí řeky Šlapanky a železniční trať Šatov – Kolín, TÚ 1201. Práce ...