Now showing items 1-1 of 1

  • Plánování cest v letecké dopravě 

    Sychra, Marek
    Problematika plánování cest v letecké dopravě (v hromadné dopravě obecně) je podobná hledání nejkratší cesty v grafu. Hlavními rozdíly jsou však časová závislost vstupního grafu a fakt, že cena cesty je určena více kritérii. ...