Now showing items 1-20 of 43

 • Apartmánový hotel - stavebně technologický projekt 

  Srna, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá stavebne technologickým projektom apartmánového hotela v Tatranskej Štrbe. Projekt rieši prípravu časových, finančných materiálových a iných zdrojov. Súčasťou práce je rozpočet, prepočet, časový ...
 • Bazén v Litomyšli - stavebně technologický projekt 

  Mužátko, Pavel
  Stavebně technologický projekt se zabývá krytým plaveckým bazénem v Litomyšli. Tato diplomová práce zahrnuje zprávy zařízení staveniště a STP, technologický předpis, propočet, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, širší ...
 • Bytový dům Hostivař - stavebně technologická příprava stavby 

  Hanáček, Patrik
  Tématem diplomové práce je zpracování vybrané části stavebně technologického projektu stavby bytového domu Hostivař. Jejím obsahem je řešení technologického provedení zejména hrubé stavby hlavního stavebního objektu, časové ...
 • Bytový dům Rakovník, technologická etapa zastřešení 

  Procházka, Václav
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu zastřešení bytové budovy v Rakovníku. Zabývá se nosnou konstrukcí krovu, izolací podkroví, klempířskými prvky a krytinou. Práce obsahuje technologické předpisy, výkaz ...
 • Bytový dům v Olomouci – Slavoníně, hrubá vrchní stavba 

  Toman, Marek
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby bytového domu v Olomouci – Slavoníně. Práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis pro monolitické nosné konstrukce, technickou zprávu zařízení ...
 • Distribuční sklady v Praze - stavebně technologický projekt 

  Lupač, David
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt na distribuční sklady v Praze. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, širší vztahy dopravních tras se zaznačením ...
 • Dům pro seniory Žitětín, realizace hrubé vrchní stavby 

  Ešpandr, Pavel
  Práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby domu pro seniory Žitětín. Obsahem této práce je technologický předpis pro monolitickou stropní konstrukci, technologický předpis pro zdění, technická zpráva se zaměřením ...
 • Hasičská zbrojnice - stavebně technologický projekt 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Stavba se nachází v Martinicích u Velkého Meziříčí. Diplomová práce řeší studii realizaci objektu, technickou zprávu ke stavebně ...
 • Komplex bytových domů, Praha - Jarov, stavebně technologická příprava stavby 

  Komenda, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt pro výstavbu čtyř bytových domů 3a. fáze výstavby projektu Zelené město Praha - Jarov, II. etapa. Jedná se o dvě dvojice objektů vzájemně spojených ...
 • Kongresové centrum - technologická etapa hrubá vrchní stavba 

  Bahulíková, Pavla
  Předmětem bakalářské práce je montáž hrubé vrchní stavby kongresového centra stavěného v Rakousku v obci Stollhof. Všechny přílohy jsou zpracovány pro část objektů, které tvoří ubytovací prostory a konstrukčním systémem ...
 • Městská plovárna Luhačovice - příprava a organizace výstavby objektu 

  Čapek, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu Městské plovárny v Luhačovicích. Projekt obsahuje technickou zprávu, návrh zařízení staveniště a jeřábu, technologický předpis pro vrtné ...
 • Návštěvnické centrum Mikulčice - stavebně technologický projekt 

  Krasnovský, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt návštěvnického centra v Mikulčicích. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště s technickou zprávou, časový a finanční plán objektu, ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Prodejní a servisní centrum Praha – stavebně technologický projekt 

  Trhlík, Lukáš
  V této diplomové práci je řešeno provádění zemních prácí, základových konstrukcí, ocelového a železobetonového monolitického skeletu prodejního a servisního centra v Praze. Založení objektu bude provedeno na železobetonových ...
 • Příprava a organizace výstavby výrobního areálu 

  Řeháček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby výrobního areálu firmy SPEDUR ve Žďáře nad Sázavou. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, situace stavby, časové plány, projekt ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Dočkal, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámit její čtenáře s problematikou přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Úkolem samotné práce je popsat průběh jednotlivých fází životního cyklu stavební veřejné ...
 • Příprava realizace hrubé spodní stavby bytového domu v Ivančicích 

  Vokurek, Kamil
  Předmětem bakalářské práce je technologický projekt hrubé spodní stavby bytového domu v Ivančicích. Stavba je umístěna v jihovýchodní části Ivančic nedaleko Brna. Práce se zaměřuje na zemní, neboli výkopové práce, a základové ...
 • Příprava realizace rozhledny Kelčský Javorník, Rajnochovice 

  Vokurek, Kamil
  Tato diplomová práce se zaměřila na přípravu realizace rozhledny Kelčský Javorník v Rajnochovicích. Vyhlídková věž bude plnit funkci občanské vybavenosti a bude podporovat sportovní vyžití v regionu. Záměrem projektu je ...
 • Realizace rekonstrukce mostu u obce Planá 

  Drbohlav, Martin
  V rámci diplomové práce jsou zpracovány vybrané části stavebně technologického projektu „Rekonstrukce realizace mostu u obce Planá“. Jedná se především o části: technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, objektový ...
 • Realizace vrchní hrubé stavby mateřské školy v obci Zásada 

  Pospíšil, Dominik
  Cílem této práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby mateřské školy v obci Zásada. Řešení objektu zahrnuje vypracování stavebně technologické zprávy, zařízení staveniště, technologické předpisy pro zdění a ...