Now showing items 1-2 of 2

  • Bytový dům Triangolo Nitra - stavebně technologický projekt 

    Jaurys, Ivan
    Predmetom diplomovej práce je stavebno technologický projekt bytového domu Triangolo v meste Nitra. Diplomová práca obsahuje technickú správu, časový a finančný plán stavby, technickú správu zariadenia staveniska vrátane ...
  • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

    Dvořáková, Michaela
    Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...