Now showing items 1-13 of 13

 • Analysis of IEC 61850-9-2LE Measured Values Using a Neural Network 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa; Toman, Petr; Jurák, Viktor; Wasserbauer, Vojtěch (MDPI, 2019-04-28)
  Process bus communication has an important role to digitalize substations. The IEC 61850-9-2 standard specifies the requirements to transmit digital data over Ethernet networks. The paper analyses the impact of IEC 61850-9-2LE ...
 • Bezdrátová komunikace v oblasti požárního sportu 

  Pelka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem bezdrátové časomíry pro disciplíny požárního sportu. Cílem je nahradit dlouhé kabelové rozvody bezdrátovými spoji při zachování srovnatelné, nebo lepší spolehlivosti. S tím souvisí potřeba ...
 • Časomíra pro obhajoby projektů 

  Navrátil, Michal
  Cílem této práce je navrhnout a vyrobit ethernetový modul pro časoměrný panel obsahující hodiny a stopky, který panelu bude poskytovat síťové rozhraní a nápajet jej přes ethernet. Bylo potřeba naprogramovat operační program ...
 • Design and Implementation of Synchronization-free TDOA Localization System Based on UWB 

  Wang, W.; Huang, J.; Cai, S.; Yang, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  At present, indoor localization system based on ultra wideband(UWB) has attracted more and more attention. In UWB system, Time Difference of Arrival (TDOA) and Two-Way Ranging (TWR) are widely used. However, TDOA requires ...
 • Design and Validation of a Software Defined Radio Testbed for DVB-T Transmission 

  Baruffa, G.; Rugini, L.; Banelli, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  This paper describes the design and validation of a Software Defined Radio (SDR) testbed, which can be used for Digital Television transmission using the Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) standard. In order ...
 • Detekcia prechodu nulou pre účely synchronizácie hodín v prostredí PLC komunikácie 

  Šťastný, Ladislav
  Dizertačná práca je zameraná na návrh metódy pre detekciu synchronizačnej udalosti vhodnej k ustanoveniu spoločnej časovej základne naprieč zariadeniami komunikujúcimi po silovom vedení (PLC). V práci navrhnutá detekčná ...
 • Distanční ochrana využívající digitální vstupní data 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa
  Standard IEC 61850-9-2 definuje přenos vzorkovaných měřených hodnot (sampled measured values, SMV) prostřednictvím sítě Ethernet a využití SMV získaných ze slučovacích jednotek nebo přístrojových transformátorů. Implementace ...
 • Historické hodiny s digitrony řízené signálem DCF 77 

  Rollinek, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretický rozbor vlastností a příjmu signálu DCF77. Dále je proveden návrh obvodů přijímače, zobrazovací a ovládací jednotky. Zařízení je schopno zobrazovat přesný čas a datum a to i při ...
 • Programové vybavení pro vícejednotkovou bezdrátovou sportovní časomíru 

  Gál, David
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací programového vybavení pro vícejednotkovou bezdrátovou sportovní časomíru. Použitý hardware vychází z jiné bakalářské práce a je složen z řídící, primární jednotky, a z ...
 • Příkladové projekty zobrazování na operátorských panelech 

  Urbánek, Matouš
  V této bakalářské práci se dozvíme o vývoji příkladových projektů, které jsou koncipovány s danými funkčnosti pro operátorské panely SIEMENS (BASIC, COMFORT, RT). Pro tento úkol máme k dispozici vývojové prostředí TIA ...
 • Sportovní bezdrátová časomíra 

  Gál, Marek
  Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace univerzální časomíry pro sportovní účely za použití bezdrátové komunikace mezi jednotlivými komponenty. Cílem je dosažení maximální mobility, spolehlivosti a uživatelské ...
 • Time synchronized low-voltage measurements for Smart Grids 

  Šťastný, Ladislav; Franek, Lešek; Bradáč, Zdeněk (Elsevier, 2015-11-26)
  This paper deals with possible future development of Smart Grids based on more detailed monitoring of grid. The aim of this work is to propose measurements for low-voltage level of Smart Grids inspired by measurements known ...
 • Určování identity počítače pomocí odchylky vnitřních hodin 

  Franková, Barbora
  Tato práce se zabývá identifikací vzdálených počítačů na základě odchylky vnitřních hodin. Podává informaci o různých metodách sběru a vyhodnocení dat založených na časových razítkách získaných pomocí TCP, ICMP a Javascriptu. ...