Now showing items 1-7 of 7

 • Charakterizace koloidních částic pomocí deprotonace v excitovaném stavu za použití pokročilých fluorescenčních technik 

  Kotouček, Jan
  V této diplomové práci byly studovány deprotonační charakteristiky fluorescenčních sond -naftolu a 8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonové kyseliny (HPTS), pomocí měření ustálené a časově rozlišené fluorescence. Byly měřeny dva ...
 • Časově rozlišená fluorescence systémů polymer-tenzid 

  Mondek, Jakub
  V diplomové práci byla studována časově-rozlišená fluorescence v systému polymer tenzid. Nejdříve byla studována agregační čísla vybraného kationtového (cetyltrimethylamonium bromid), aniontového (dodecylsíran sodný) a ...
 • Deprotonace v excitovaném stavu jako metodika charakterizace koloidních systémů 

  Richterová, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium přenosu protonu v excitovaném stavu v micelárních systémech. Nejprve byla stanovena kritická micelární koncentrace použitých tenzidů CTAB, SDS a Tritonu X-100. Dále byla měřena ...
 • Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů 

  Kotouček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím fluorescence ve studiu hydrofilních polymerů, konkrétně pak studiem polymeru polyvinylpyrrolidonu, karboxymethylcelulózy, hovězího sérového albuminu a hyaluronanu. Nejprve byla ...
 • Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních molekul 

  Michalicová, Petra
  Hyaluronan je látka, kterou lze označit jako esenciální pro obratlovce. Je součástí extracelulárních matrix ve většině tkání a v některých tkáních tvoří hlavní komponentu. Kromě mechanických funkcí je také důležitá pro ...
 • pH citlivé fluorescenční sondy 

  Marková, Kateřina
  Cílem této práce bylo navrhnout vhodnou metodu pro měření pH bakteriálního cytosolu v bakteriích kmene Cupriavidus necator. Pro získání skenu bakterií byla zvolena fluorescenční mikroskopie a časově rozlišené fluorescence ...
 • Příprava luminiscenčních nanočástic pro 3D zobrazování 

  Smolka, Rastislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium vhodnej metodiky prípravy luminiscenčných nanočastíc a charakterizácia ich optických vlastností spojených s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami prostredia. Tak isto aj ich prípadným ...