Now showing items 1-13 of 13

 • Activation Process of ONU in EPON/GPON/XG-PON/NG-PON2 Networks 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav; Vojtěch, Josef (MDPI, 2018-10-16)
  This article presents a numerical implementation of the activation process for gigabit and 10 gigabit next generation and Ethernet passive optical networks. The specifications are completely different because GPON, XG-PON, ...
 • Administrativní centrum Hodonín - stavebně technologický projekt 

  Gaďurek, Robin
  Obsahem diplomové práce je realizace třípodlažní zděné administrativní budovy s provozem ve městě Hodoníně. Textová část obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, technickou zprávu dopravních vztahů, ...
 • Agregátor bezdrátové senzorické sítě 

  Ptáček, Zdeněk
  Tato práce se zabývá popisem funkce a ovládáním bezdrátového komunikačního obvodu nRF24L01+ a možností jeho využití pro vytvoření lokální senzorické sítě s topologií hvězdy. Dále pak studií funkce senzorické sítě a navržením ...
 • Bioplynová stanice-stavebně technologický projekt 

  Fatura, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je technologická etapa bioplynové stanice. Podrobně jsem se zaměřil na stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin a SO02 – Provozní budovu s kogenerační jednotkou. K betonáži, bednění ...
 • Grafický kontrolér pro obvody FPGA 

  Bartoš, Dušan
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom grafického kontroléru pre FPGA obvod. Popisuje spôsob komunikácie obvodu s monitorom, pamäťou RAM, zadávacím médiom (klávesnicou) a ovládanie systému. Obsahuje popis programu pre generovanie ...
 • IPO Timing Determinants: Empirical Evidence on the Polish Capital Market 

  Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek; Plottová, Sylvia (Mendelova univerzita v Brně, 2013-12-24)
  This paper examines the determinants influencing the IPO timing by enterprises under the conditions in force on the Polish capital market. In the study we asked CFOs Polish enterprises divided into two groups to formulate ...
 • Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími 

  Březovská, Markéta
  Místo nového územního plánu jsem vyvinula strategii jak řešit situaci v komplikované oblasti mezi brněnskými nádražími. Území na jih od centra je předmětem diskuzí již téměř sto let. Dnes, spolu s přemístěním hlavního ...
 • Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebně technologický projekt 

  Němec, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé stavby Laboratorního centra UTB ve Zlíně. Součástí práce jsou technické zprávy, technologický předpis, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Pokročilé algoritmy analýzy datových sekvencí v Matlabu 

  Götthans, Tomáš
  Cílem této práce je se seznámení s možnostmi programu Matlab z hlediska detailní analýzy deterministických dynamických systémů. Jedná se především o analýzu časové posloupnosti a o nalezení Lyapunových exponentů. Dalším ...
 • Přípravek pro měření časování vačkových hřídelí 

  Jozíf, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh přípravku pro měření časování vačkových hřídelí a jejich opotřebení. Po krátkém úvodu a vysvětlení základních pojmů je rozebrána problematika měření geometrie vaček a přehled ...
 • Sací kanály Wankelova motoru 

  Smělý, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh sacího kanálu přeplňovaného motoru Mazda 13B-T s krouživým pohybem pístu Wankelova typu se zaměřením na možné úpravy vedoucí ke zvýšení výkonových parametrů. Hlavním cílem práce je návrh ...
 • Stavebně technologický projekt obchodního centra LETMO v Brně 

  Kořínková, Iveta
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt obchodního centra Letmo v Brně. Objekt se nachází v centru města Brna. Základní úlohou diplomové práce bylo vyřešit zařízení staveniště pro danou stavbu. Diplomová práce ...
 • Terasový dům Omice - hrubá spodní stavba 

  Němec, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na technologickou etapu spodní hrubé stavby terasového domu v Omici. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...