Now showing items 1-9 of 9

 • Elektronicky řízená dělící hlava 

  Holík, Pavel
  Přehled konstrukčních možností. Návrh konstrukčního řešení. Návrh hardwaru. Návrh softwaru. Výpočty převodů.
 • Konstrukční návrh ohraňovacího lisu 

  Stránský, Jaroslav
  Tato práce je rozdělena do několika kapitol, kdy první dvě po úvodu jsou rešeršního typu. V další části už se věnuji podrobnému návrhu funkčních mechanismů lineárně pohyblivých částí ohraňovacího lisu. U konstrukce dorazové ...
 • Konstrukční návrh standu pro zkoušení jednoválcového motoru 

  Sikora, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stanoviště pro zkoušení jednoválcového přeplňovaného motoru. První část práce teoreticky pojednává o principech a možnostech měření výkonových parametrů spalovacích motorů. ...
 • Návrh jednotné koncepce teleskopů manipulátorů přepravek pro zakladače typu Navette a SMC 

  Sojka, Michal
  Cílem této diplomové práce je jednotný konstrukční návrh teleskopů pro automatizované zakladače typu SMC a Navette. Práce se skládá z technické a výkresové dokumentace. První část technické dokumentace je zaměřena na ...
 • Návrh koncepce zakladače SMC se symetricky umístěným hnacím členem 

  Plesník, Dalibor
  V diplomové práci je prezentováno konstrukční řešení zakladače SMC (Schäfer Miniload Crane), jehož hnací člen bude umístěn symetricky vůči blokům vodících kladek, tj. v ose kolejnice. Koncepce zakladače SMC se symetricky ...
 • Návrh metodiky pro volbu základních komponent lineárních os obráběcího stroje 

  Král, Stanislav
  Cílem diplomové práce, je na základě zadaných parametrů polohovací jednotky, mezi které patří pracovní zdvih (1m, 2m, 4m), zatížení (5kg, 50kg, 500kg), přesnost najetí do polohy (0,04mm) a dynamika (max. dosažitelná rychlost ...
 • Návrh systému pohonu elevátoru skladovacího systému LogiMat 

  Dosedla, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového pohonu skladovacího systému Logimat. Zaměřena je na návrh nového pohonu pro zatížení až 1200 kg a rychlost a přizpůsobení rámu elevátoru novému pohonu. V první části je provedena ...
 • Rotační manipulátor pro ruční svařování bubnů zakladače EXYZ 

  Pečenka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh rotačního svařovacího manipulátoru pro ruční svařování lanových bubnů zakladače EXYZ. Zařízení je navrhováno za účelem zvýšení kvality prováděných svarů, které byly doposud zhotovovány ...
 • Zvedák dopravníku s paletou 

  Hluzín, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zvedáku dopravníku s paletou dle zadaných parametrů. Práce obsahuje funkční, rozměrové a pevnostní výpočty, kontrolu nejvíce namáhané součásti pomocí metody konečných prvků. Součástí ...