Now showing items 1-5 of 5

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Veselý, Josef
  Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
 • Sledování migrace vybraných kovů z obalů pro nápoje 

  Šťávová, Elena
  Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a zabývá se sledováním migrace hliníku a cínu z kovových obalů. V teoretické části je popsána výroba kovových obalů, koroze plechovek, chemické chování cínu a hliníku v ...
 • Tin compounds in food – their distribution and determination 

  Fišera, Miroslav; Kráčmar, Stanislav; Velichová, Helena; Fišerová, Lenka; Burešová, Pavla; Tvrzník, Pavel (HACCP Consulting, 2019-05-28)
  The article deals with optimization of trace- and ultratrace analysis methods such as ICP-OES or ETA-AAS for charting resources of tin forms in foodstuffs.
 • Vytváření tenkých vrstev elektrochemickými metodami 

  Kaválek, Ondřej
  Disertační práce pojednává o elektrochemické depozici olova, cínu, křemíku a germania z aprotických bezvodných elektrolytů v inertní atmosféře. Nanesené vrstvy jsou zkoumány z hlediska povrchových a elektrochemických vlastností.
 • Vytváření tenkých vrstev elektrochemickými metodami 

  Kaválek, Ondřej
  Disertační práce pojednává o elektrochemické depozici olova, cínu, křemíku a germania z aprotických bezvodných elektrolytů v inertní atmosféře. Nanesené vrstvy jsou zkoumány z hlediska povrchových a elektrochemických vlastností.